Aktualności

A A A

14.08.2019

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://www.rcl.gov.pl/) zamieszczone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. poz. 1416), wprowadzające zmiany w podziale terytorialnym kraju.

Zmiany zawarte w ww. rozporządzeniu będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

03.01.2019

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (poz. 1456),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (poz. 1527),
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic (poz. 2478),
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (poz. 2463).

Na postawie w/w rozporządzeń z dniem 01.01.2019 r. powstało 10 nowych miast.

Ponadto z dniem 01.01.2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (poz. 2447).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2019 r.

20.12.2018

Informacja dla jednostek sporządzających „Wykazy”


Uprzejmie informujemy, że w zakładce Ogólna charakterystyka systemów rejestru – NOBC, pkt. Źródła i częstotliwość aktualizacji systemu NOBC umieszczone zostały struktury plików XML zgodne ze schematem XSD- wymagane przy przekazywaniu danych w formie „Elektronicznych wykazów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku w danym kwartale” oraz „Elektronicznych wykazów ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania w danym kwartale” (Dz. U. z 2012 r. poz. 403).

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 2019-01-01 i składa się z 2873 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2477
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Ko