Jak skorzystać

A A A
Poniższa dokumentacja zawiera wszystkie informacje niezbędne do integracji z Usługą sieciową - Interfejsy API.

W przypadku pytań o zagadnienia nieobjęte treścią poniższej dokumentacji, korespondencję prosimy kierować na adres teryt_ws1@stat.gov.pl.