Opis usługi sieciowej

A A A
Usługa sieciowa TERYT ws1 udostępnia dane z rejestru TERYT podmiotom administracji publicznej oraz podmiotom komercyjnych. Usługa i dane udostępniane są bezpłatnie. Formatem udostępniania plików jest xml.

Udostępnianiu podlegają następujące katalogi:
- identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju (TERC),
- identyfikatorów i nazw miejscowości (SIMC),
- Centralny Katalog Ulic (ULIC),
- zbiór określeń rodzajów miejscowości WMRODZ oraz
- Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Usługa TERYT ws1 dostarcza użytkownikom metody realizujące następujące funkcjonalności:
  • pobieranie jednostek podziału terytorialnego, miejscowości i ulic (pliki pełne),
  • pobieranie informacji o zmianach w rejestrze powstałych w danym okresie czasu (pliki aktualizacyjne),
  • pobieranie określonego zakresu danych o jednostkach podziału terytorialnego – listy obiektów,
  • weryfikację danych adresowych do poziomu ulicy,
  • wyszukiwanie jednostek podziału terytorialnego, miejscowości i ulic.
Informacje dotyczące dostępnych funkcjonalności dla poszczególnych wersji zbiorów (podstawowej, adresowej i statystycznej) znajdują się w opcji „ Formy i zasady udostępniania”.

Weryfikacja danych adresowych do poziomu ulicy dotyczy wyłącznie aktualnego stanu bazy danych TERYT i odbywa się w oparciu o nazwy lub identyfikatory.