Pliki pełne - struktury

A A A

Opis struktury zbioru TERC


Nazwa kolumny

Opis

Typ

WOJ

symbol województwa

2 zn. C

POW

symbol powiatu

2 zn. C

GMI

symbol gminy

2 zn. C

RODZ

symbol rodzaju jednostki


1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnica w m.st. Warszawa,
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław

1 zn. C

NAZWA

nazwa województwa/ powiatu/ gminy

100 zn. C

NAZDOD

określenie jednostki


(województwo; powiat; miasto na prawach powiatu; miasto stołeczne, na prawach powiatu; gmina miejska, miasto stołeczne; gmina miejska; gmina wiejska; gmina miejsko-wiejska; miasto; obszar wiejski; dzielnica; delegatura)

50 zn. C

STAN_NA

data aktualizacji danych w systemie TERC w formacie RRRR-MM-DD

10 zn. C


Opis struktury zbioru SIMC


Nazwa kolumny

Opis

Typ

WOJ

symbol województwa

2 zn. C

POW

symbol powiatu

2 zn. C

GMI

symbol gminy

2 zn. C

RODZ_GMI

symbol rodzaju jednostki


1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnica w m.st. Warszawa,
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.

1 zn. C

RM

rodzaj miejscowości

2 zn. C

MZ

występowanie nazwy zwyczajowej (0-tak,1-nie)

1 zn. C

NAZWA

nazwa miejscowości

100 zn. C

SYM

identyfikator miejscowości

7 zn. C

SYMPOD

identyfikator miejscowości podstawowej


- dla części miejscowości wiejskich - identyfikator miejscowości, do której dana część należy,
- dla części miast - identyfikator danego miasta (w miastach posiadających dzielnice/delegatury - identyfikator tej jednostki).

7 zn. C

STAN_NA

data aktualizacji danych w podsystemie SIMC w formacie RRRR-MM-DD.

10 zn. C


Opis struktury zbioru ULIC


Nazwa kolumny

Opis

Typ

WOJ

symbol województwa

2 zn. C

POW

symbol powiatu

2 zn. C

GMI

symbol gminy

2 zn. C

RODZ_GMI

symbol rodzaju jednostki


1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnica w m.st. Warszawa,
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.

1 zn. C

SYM

identyfikator miejscowości

7 zn. C

SYM_UL

identyfikator nazwy ulicy

5 zn. C

CECHA

określenie rodzaju ulicy


(ul., al., pl., skwer, bulw., rondo, park, rynek, szosa, droga, os., ogród, wyspa, wyb., inne)

5 zn. C

NAZWA_1

część nazwy począwszy od słowa, które decyduje o pozycji ulicy w układzie alfabetycznym, aż do końca nazwy

100 zn. C

NAZWA_2

pozostała część nazwy lub pole puste


W przypadku, gdy pole Nazwa_2 nie jest puste, aby otrzymać nazwę ulicy w pełnym brzmieniu, człony nazwy należy ułożyć w kolejności: Nazwa_2, Nazwa_1.

100 zn. C

STAN_NA

data aktualizacji danych w podsystemie ULIC w formacie RRRR-MM-DD.

10 zn. C


Opis struktury zbioru NTS


Nazwa kolumny

Opis

Typ

POZIOM

numer poziomu

1 zn. C

REGION

numer regionu

1 zn. C

WOJ

symbol województwa

2 zn. C

PODREG

numer podregionu

2 zn. C

POW

symbol powiatu

2 zn. C

GMI

symbol gminy

2 zn. C

RODZ

symbol rodzaju jednostki


1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnica w m.st. Warszawa,
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.

1 zn. C

NAZWA

nazwa jednostki terytorialnej

100 zn. C

NAZWA_DOD

nazwa poziomu jednostki

100 zn. C

STAN_NA

data aktualizacji danych w podsystemie NTS w formacie RRRR-MM-DD.

10 zn. C


Opis struktury zbioru WMRODZ


Nazwa kolumny

Opis

Typ

RM

symbol rodzaju miejscowości

2 zn. C

NAZWA_RM

nazwa rodzaju miejscowości

100 zn. C

STAN_NA

data aktualizacji danych w podsystemie WMRODZ w formacie RRRR-MM-DD.

10 zn. C