Aktualności

A A A

20.03.2020

Zmieniona organizacja pracy rejestru TERYT


W celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) od 13 marca 2020 r. do odwołania uległa zmianie organizacja pracy jednostek statystyki publicznej obsługujących sprawy związane z rejestrem TERYT.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031) tj. informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic w formie elektronicznej:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariatu właściwego miejscowo urzędu statystycznego. Dane kontaktowe urzędów statystycznych dostępne są na stronach urzędów – mapa urzędów została zamieszczona pod adresem: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/
  2. na skrzynkę podawczą właściwego urzędu statystycznego na platformie ePUAP - przy piśmie ogólnym do podmiotu publicznego: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

07.01.2020

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2020 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (poz. 1416),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (poz. 2510).

Na postawie w/w rozporządzeń z dniem 01.01.2020 r. powstały 4 nowe miasta.

W odniesieniu do miejscowości Chełmiec, której nadanie statusu miasta było przedmiotem uregulowań prawnych w ostatnich latach, uprzejmie informujemy, że wg stanu na 01.01.2020 r. pozostaje on miejscowością o charakterze wiejskim, zlokalizowaną na terenie gminy wiejskiej o tej samej nazwie i oznaczonej identyfikatorem TERC 1210022. Podstawą prawną regulującą aktualny status gminy Chełmiec jest rozporządzenie wskazane w pkt 2 niniejszej informacji (Dz. U. 2019 poz. 2510).

Ponadto z dniem 01.01.2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (poz. 2435).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2020 r.

14.08.2019

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://www.rcl.gov.pl/) zamieszczone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. poz. 1416), wprowadzające zmiany w podziale terytorialnym kraju.

Zmiany zawarte w ww. rozporządzeniu będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. i składa się z 2873 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2477
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Kolno, Lipno, Oleśnica, Poświętne, Sławno, Świdnica występuje trzykrotnie;
215 nazw gmin występuje dwukrotnie.
SIMC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny katalog miejscowości obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. i zawiera informacje o 102913 miejscowościach.

Podział zbiorowości wg rodzaju przedstawia się następująco:
wieś
43052
część miejscowości
36239
część miasta
6796
osada
5664
przysiółek
4814
kolonia
3165
osada leśna
2170
miasto
944
schronisko turystyczne
22
delegatura
19
dzielnica m.st. Warszawy
18
osiedle
10
Najkrótsza nazwa miejscowości ma 2 znaki, a najdłuższa 40 znaków.
Najkrótsze nazwy (przykłady):
Oś.
Najdłuższe nazwy (przykłady):
Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej.
Najczęściej występujące nazwy miejscowości:
Stara Wieś435
Podlesie340
Nowa Wieś315
Piaski273
Góra268
ULIC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny Centralny Katalog Ulic, stan na dzień 27.11.2020 r., zawiera informacje o 279870 ulicach w Polsce i 45485 nazw ulic w połączeniu z cechą, którym nadano unikalne identyfikatory zgodnie ze schematem:
{cecha} + {nazwa ulicy} = {unikalny identyfikator nazwy ulicy}.
Podział zbiorowości ulic wg cechy przedstawia się następująco:
ulica268460
plac2908
rondo2709
osiedle1670
skwer1143
aleja1027
inne868
park613
rynek268
bulwar88
droga73
szosa12
ogród11
wyspa10
wybrzeże10
Najkrótsza nazwa ulicy /bez cechy/ ma 1 znak, a najdłuższa 92 znaki.
Najkrótsze nazwy /bez cechy/:
1, 2, 3, 4, 5.
Najdłuższe nazwy /bez cechy/:
Rondo Arcybiskupa Generała Mirona Chodakowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Skwer im. Żołnierzy AK Cichociemnych: rtm. Mariana Jureckiego i kpt. Andrzeja Świątkowskiego.