Aktualności

A A A

03.01.2023

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2023 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2022 poz 1597).

Na podstawie w/w rozporządzenia z dniem 01.01.2023 r. powstało 15 nowych miast.

W odniesieniu do zmiany granic miasta na prawach powiatu Rybnik i gminy o statusie miasta Rydułtowy oraz gminy Ińsko i gminy Kalisz Pomorski, wskazanych w § 2 rozporządzenia, zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Ponadto z dniem 01.01.2023 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2022 poz. 2783).

Powyższe zmiany zawarte zostały w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2023 r. - zbiory uwzględniające te zmiany są dostępne dla użytkowników od godz. 11:00 w dn. 03.01.2023 r. W przypadku korzystania ze zbiorów sprzed wskazanego terminu rekomendowane jest powtórne ich pobranie.

05.01.2022

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2022 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2021 poz 1395)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. 2021 poz. 2444)

Na podstawie w/w rozporządzeń z dniem 01.01.2022 r. powstało 10 nowych miast.

W odniesieniu do zmiany granic miasta na prawach powiatu Chełm, wskazanej w § 2 rozporządzenia wymienionego w punkcie drugim, zgodnie z § 3 tego samego rozporządzenia, zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Ponadto z dniem 01.01.2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2021 poz. 2308).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zbiory uwzględniające zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. 2021 poz. 2444) dostępne są dla użytkowników od godz. 12:00 w dn. 05.01.2022 r. W przypadku korzystania ze zbiorów sprzed wskazanego terminu konieczne jest powtórne ich pobranie.

08.01.2021

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2021 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. 2020 poz 1332)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski (Dz. U. poz. 1331)

Na podstawie rozporządzenia wymienionego w punkcie pierwszym z dniem 01.01.2021 r. powstało 10 nowych miast. Ponadto z dniem 01.01.2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 2426).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i składa się z 2873 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2477
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Kolno, Lipno, Oleśnica, Poświętne, Sławno, Świdnica występuje trzykrotnie;
215 nazw gmin występuje dwukrotnie.
SIMC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny katalog miejscowości obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i zawiera informacje o 102311 miejscowościach.

Podział zbiorowości wg rodzaju przedstawia się następująco:
wieś
43160
część miejscowości
35707
część miasta
6770
osada
5605
przysiółek
4760
kolonia
3148
osada leśna
2113
miasto
979
schronisko turystyczne
22
delegatura
19
dzielnica m.st. Warszawy
18
osiedle
10
Najkrótsza nazwa miejscowości ma 2 znaki, a najdłuższa 40 znaków.
Najkrótsze nazwy (przykłady):
Oś.
Najdłuższe nazwy (przykłady):
Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej.
Najczęściej występujące nazwy miejscowości:
Stara Wieś427
Podlesie339
Nowa Wieś314
Piaski269
Góra268
ULIC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny Centralny Katalog Ulic, stan na dzień 22.03.2023 r., zawiera informacje o 293265 ulicach w Polsce i 47755 nazw ulic w połączeniu z cechą, którym nadano unikalne identyfikatory zgodnie ze schematem:
{cecha} + {nazwa ulicy} = {unikalny identyfikator nazwy ulicy}.
Podział zbiorowości ulic wg cechy przedstawia się następująco:
ulica281082
rondo3232
plac2870
osiedle1612
skwer1385
inne1061
aleja920
park706
rynek220
bulwar89
droga50
ogród12
wyspa10
wybrzeże10
szosa6
Najkrótsza nazwa ulicy /bez cechy/ ma 1 znak, a najdłuższa 92 znaki.
Najkrótsze nazwy /bez cechy/:
1, 2, 3, 4, 5.
Najdłuższe nazwy /bez cechy/:
Rondo Arcybiskupa Generała Mirona Chodakowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Skwer im. Żołnierzy AK Cichociemnych: rtm. Mariana Jureckiego i kpt. Andrzeja Świątkowskiego, Rondo im. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".