Pliki aktualizacyjne - struktury

A A A
W strukturze plików aktualizacyjnych wyodrębnione zostały 2 główne części: PRZED zmianą i PO zmianie (nazewnictwo pól odpowiednio "…Przed", "…Po"). W zależności od sytuacji, której dotyczy zmiana, pola te mogą być uzupełnione bądź puste wg następujących zasad:
 1. zawsze będą wypełnione pola odpowiadające za:
 • typ korekty („TypKorekty”),
 • stan danych („StanPrzed” i „StanPo”) oraz
 • identyfikator miejscowości („Identyfikator”) - dotyczy zbioru aktualizacyjnego SIMC;
 1. w pozostałych przypadkach:
 • dla korekt usuwających (typu U) - wypełnione są tylko pola z grupy „…Przed” zmianą,
 • dla korekt dodających (typu D) - wypełnione są tylko pola z grupy "…Po" zmianie,
 • dla korekt modyfikujących (typu M w zbiorach TERC, ULIC, NTS oraz Z i P w zbiorze SIMC) – pola w części "Przed" wypełnione są zawsze (aby w pełni zidentyfikować modyfikowany obiekt), natomiast w części "Po" wypełnione są tylko te pola, które podlegały zmianie.
 • Wyjątek stanowią:
  • identyfikator terytorialny jednostki (powiatu, gminy, regionu, podregionu), w którym w przypadku zmiany któregokolwiek z członów, po modyfikacji podawane są wszystkie symbole wchodzące w skład identyfikatora. Analogicznie, identyfikator terytorialny jednostki w części „Po” nie zostanie wypełniony, jeśli nie ulega zmianie, dotyczy to np. zmiany w zakresie nazwy obiektu.
  • składowe nazwy ulicy (tj. „CechaPo”, „Nazwa_1Po”, „Nazwa_2Po”) i jej nazwa w pełnym brzmieniu („NazwaUlicyWPelnymBrzmienuPo”), które w przypadku zmiany któregokolwiek z nich, będą zawsze wypełnione.

Opis struktury zbioru zmiany TERCNazwa kolumny

Opis

Typ

TypKorekty

typ korekty/zmiany: D, M, U, gdzie

D - utworzenie nowej jednostki,
M - modyfikacja istniejącej jednostki np. zmiana jej nazwy lub symbolu rodzaju jednostki,
U - likwidacja jednostki

1 zn.

Pola określające jednostkę przed korektą/zmianą wypełnione dla korekt typu M i U

StanPrzed

data w formacie RRRR-MM-DD stanu katalogu jednostek TERC przed zmianami, pole zawsze wypełnione

10 zn.

WojPrzed

symbol województwa

2 zn.

PowPrzed

symbol powiatu

2 zn.

GmiPrzed

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPrzed

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy

9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

NazwaPrzed

nazwa jednostki

100 zn.

NazwaDodatkowaPrzed

nazwa dodatkowa jednostki

50 zn.

Pola określające jednostkę po korekcie/zmianie wypełnione tylko dla korekt typu M i D

StanPo

data w formacie RRRR-MM-DD stanu katalogu jednostek TERC po zmianach, pole zawsze wypełnione

10 zn.

WojPo

symbol województwa

2 zn.

PowPo

symbol powiatu

2 zn.

GmiPo

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPo

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

NazwaPo

nazwa jednostki

100 zn.

NazwaDodatkowaPo

nazwa dodatkowa jednostki

50 zn.

Pozostałe pola

WlaczonoDoIdentyfikatora1

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator jednostki, do której dołączono część lub całość jednostki likwidowanej

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora2

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator kolejnej jednostki, do której dołączono część jednostki likwidowanej

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora3

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator kolejnej jednostki, do której dołączono część jednostki likwidowanej

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora1

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator jednostki, z której części lub całości utworzono nową jednostkę

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora2

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator kolejnej jednostki, z której części lub całości utworzono nową jednostkę

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora3

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator kolejnej jednostki, z której części lub całości utworzono nową jednostkę

7 zn.Opis struktury zbioru zmiany SIMC


Nazwa kolumny

Opis

Typ

TypKorekty

typ korekty/zmiany: D, P, Z, U, gdzie
D - utworzenie nowej miejscowości,
P - przydzielenie istniejącej miejscowości do innej jednostki terytorialnej,
Z - zmiana dowolnej cechy miejscowości, np. jej nazwy lub rodzaju, miejsc. podstawowej
U - likwidacja miejscowości

1 zn.

Identyfikator

identyfikator miejscowości

7 zn.

Pola określające miejscowość przed korektą/zmianą wypełnione tylko dla korekt typu P, Z, U

StanPrzed

data w formacie RRRR-MM-DD stanu katalogu miejscowości przed zmianami, pole zawsze wypełnione

10 zn.

WojPrzed

symbol województwa

2 zn.

PowPrzed

symbol powiatu

2 zn.

GmiPrzed

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPrzed

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy

9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

NazwaPrzed

nazwa miejscowosci

100 zn.

RodzajMiejscowosciPrzed

rodzaj miejscowości

2 zn.

CzyNazwaZwyczajowaPrzed

występowanie nazwy zwyczajowej (0-tak,1-nie)

1 zn.

IdentyfikatorMiejscowosciPodstawowejPrzed

identyfikator miejscowości podstawowej

7 zn.

Dodatkowo w pliku SIMC w wersji statystycznej występują pola:

NMSTPrzed

numer miejscowości statystycznej w ramach gminy, dla miast = „01”

2 zn. C

NMSkPrzed

numer miejscowości składowej w ramach miejscowości statystycznej

3 zn. C

SymbmPrzed

Określenie miejscowości


- dla miejscowości wiejskich:

0 – miejscowość statystyczna

1 – miejscowość podstawowa

2 – integralna część miejscowości


- dla miast:

0 – miasto

1 – dzielnice m. st. Warszawy, delegatury w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, części miast w pozostałych miastach

2 – części miasta w dzielnicach m. st. Warszawy i w delegaturach

1 zn. C

IdentyfikatorMiejscowosciStatystycznejPrzed

identyfikator miejscowości statystycznej, do której należy dana miejscowość, w przypadku części składowych miast – identyfikator miasta

7 zn. C

Pola określające miejscowość po korekcie/zmianie wypełnione tylko dla korekt typu P, Z, D

StanPo

data w formacie RRRR-MM-DD stanu katalogu miejscowości po zmianach, pole zawsze wypełnione

10 zn.

WojPo

symbol województwa

2 zn.

PowPo

symbol powiatu

2 zn.

GmiPo

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPo

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

NazwaPo

nazwa miejscowości

100 zn.

RodzajMiejscowosciPo

rodzaj miejscowości

2 zn.

CzyNazwaZwyczajowaPo

występowanie nazwy zwyczajowej (0-tak,1-nie)

1 zn.

IdentyfikatorMiejscowosciPodstawowejPo

identyfikator miejscowości podstawowej

7 zn.

Dodatkowo w pliku SIMC w wersji statystycznej występują pola:

NMSTPo

numer miejscowości statystycznej w ramach gminy, dla miast = „01”

2 zn. C

NMSKPo

numer miejscowości składowej w ramach miejscowości statystycznej

3 zn. C

SymbmPo

Określenie miejscowości


- dla miejscowości wiejskich:

0 – miejscowość statystyczna

1 – miejscowość podstawowa

2 – integralna część miejscowości


- dla miast:

0 – miasto

1 – dzielnice m. st. Warszawy, delegatury w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, części miast w pozostałych miastach

2 – części miasta w dzielnicach m. st. Warszawy i w delegaturach

1 zn. C

IdentyfikatorMiejscowosciStatystycznejPo

identyfikator miejscowości statystycznej, do której należy dana miejscowość, w przypadku części składowych miast – identyfikator miasta

7 zn. C

Pozostałe pola

WlaczonoDoIdentyfikatora1

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator miejscowości, do której dołączono część lub całość miejscowości likwidowanej

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora2

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator kolejnej miejscowości, do której dołączono część miejscowości likwidowanej

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora3

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator kolejnej miejscowości, do której dołączono część miejscowości likwidowanej

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora4

pole puste lub w korekcie typu U - identyfikator kolejnej miejscowości, do której dołączono część miejscowości likwidowanej

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora1

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator miejscowości, z obszaru której utworzono nową miejscowość

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora2

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator kolejnej miejscowości, z obszaru której utworzono nową miejscowość

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora3

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator kolejnej miejscowości, z obszaru której utworzono nową miejscowość

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora4

pole puste lub w korekcie typu D - identyfikator kolejnej miejscowości, z obszaru której utworzono nową miejscowość

7 zn.Opis struktury zbioru zmiany ULIC


Nazwa kolumny

Opis

Typ

TypKorekty

typ korekty/zmiany:
D - dopisania nowej ulicy dotychczas nienazwanej lub wyodrębnionej z ulic już występujących w katalogu ulic,
M - zmiana: nazwy, cechy ulicy lub przynależności do miejscowości /przeniesienie ulicy w całości z jednej miejscowości do innej w tej samej lub innej jednostce administracyjnej/,
U - usunięcie ulicy oznaczające jej fizyczną likwidację w terenie oraz przypadki włączenia ulicy do innej ulicy/innych ulic,
Z - wskazanie innej części nazwy ulicy jako decydującej o pozycji nazwy ulicy w układzie alfabetycznym nazw ulic, tzn inny podział nazwy ulicy na części zapisane w polach NAZWA_1 i NAZWA_2.

1 zn.

Pola określające ulicę przed korektą/zmianą wypełnione dla korekt typ M, Z i U

StanPrzed

data w formacie RRRR-MM-DD stanu katalogu ulic przed zmianami, pola zawsze wypełnione

10 zn.

WojPrzed

symbol województwa

2 zn.

PowPrzed

symbol powiatu

2 zn.

GmiPrzed

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPrzed

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy

9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

IdentyfikatorMiejscowosciPrzed

identyfikator miejscowości

7 zn.

IdentyfikatorMiejscowosciPodstawowejPrzed

identyfikator miejscowości podstawowej

7 zn.

NazwaMiejscowosciPrzed

nazwa miejscowości

100 zn.

IdentyfikatorNazwyUlicyPrzed

symbol nazwy ulicy

5 zn.

CechaPrzed

określenie rodzaju ulicy: ul., al., pl., skwer, bulw., rondo, park, rynek, szosa, droga, os., ogród, wyspa, wyb., inne

5 zn.

Nazwa_1Przed

część nazwy ulicy począwszy od słowa, które decyduje o pozycji ulicy w układzie alfabetycznym, aż do końca nazwy

95 zn.

Nazwa_2Przed

pozostała część nazwy ulicy

95 zn.

NazwaUlicyWPelnymBrzmienuPrzed

pełna nazwa ulicy w połączeniu z cechą

 

Pola określające ulicę po korekcie/zmianie wypełnione tylko dla korekt typu D , M i Z

StanPo

data w formacie RRRR-MM-DD stanu katalogu ulic po zmianach, pola zawsze wypełnione

10 zn.

WojPo

symbol województwa

2 zn.

PowPo

symbol powiatu

2 zn.

GmiPo

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPo

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

IdentyfikatorMiejscowosciPo

identyfikator miejscowości

7 zn.

IdentyfikatorMiejscowosciPodstawowejPo

identyfikator miejscowości podstawowej

7 zn.

NazwaMiejscowosciPo

nazwa miejscowości

100 zn.

IdentyfikatorNazwyUlicyPo

symbol nazwy ulicy

5 zn.

CechaPo

określenie rodzaju ulicy: ul., al., pl., skwer, bulw., rondo, park, rynek, szosa, droga, os., ogród, wyspa, wyb., inne

5 zn. 

Nazwa_1Po

część nazwy ulicy począwszy od słowa, które decyduje o pozycji ulicy w układzie alfabetycznym, aż do końca nazwy

95 zn.

Nazwa_2Po

pozostała część nazwy ulicy.

95 zn.

NazwaUlicyWPelnymBrzmienuPo

pełna nazwa ulicy w połączeniu z cechą

 

Pozostałe pola

WlaczonoDoIdentyfikatora1

pole puste lub pole wypełnione tylko dla TypKorekty=’U’ przez symbol nazwy ulicy, do której została włączona ulica likwidowana

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora2

pole puste lub pole wypełnione tylko dla TypKorekty=’U’ przez symbol nazwy ulicy, do której została włączona ulica likwidowana

7 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora3

pole puste lub pole wypełnione tylko dla TypKorekty=’U’ przez symbol nazwy ulicy, do której została włączona ulica likwidowana

7 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora1

pole puste lub identyfikator ulicy,
z której powstała nowa ulica,
wypełnione tylko dla TypKorekty=’D’

5 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora2

pole puste lub identyfikator ulicy,
z której powstała nowa ulica,
wypełnione tylko dla TypKorekty=’D’

5 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora3

pole puste lub identyfikator ulicy,
z której powstała nowa ulica,
wypełnione tylko dla TypKorekty=’D’

5 zn.Opis struktury zbioru zmiany NTS


Nazwa kolumny

Opis

Typ

TypKorekty

typ korekty/zmiany D, M, U, gdzie

D - utworzenie nowej jednostki

U - likwidacja jednostki

M - modyfikacja identyfikatora lub nazwy jednostki

1 zn.

Pola określające jednostkę NTS przed korektą/zmianą, wypełnione tylko dla korekt typu M i U

StanPrzed

data w formacie RRRR-MM-DD stanu zbioru NTS przed zmianami, pole zawsze wypełnione

10 zn.

PoziomPrzed

numer poziomu

1 zn.

RegionPrzed

symbol regionu

2 zn.

WojPrzed

symbol województwa

2 zn.

PodregPrzed

symbol podregionu

2 zn.

PowPrzed

symbol powiatu

2 zn.

GmiPrzed

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPrzed

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

NazwaPrzed

nazwa jednostki

100 zn.

NazwaDodatkowaPrzed

nazwa dodatkowa

50 zn.

Pola określające jednostkę NTS po korekcie/zmianie, wypełnione tylko dla korekty typu D i M.

StanPo

data w formacie RRRR-MM-DD stanu zbioru NTS po zmianach, pole zawsze wypełnione

10 zn.

PoziomPo

numer poziomu

1 zn.

RegionPo

symbol regionu

1 zn.

WojPo

symbol województwa

2 zn.

PodregPo

symbol podregionu

1 zn.

PowPo

symbol powiatu

2 zn.

GmiPo

symbol miasta, gminy, dzielnicy lub delegatury

2 zn.

RodzPo

symbol rodzaju jednostki:

1 - gmina miejska
2 - gmina wiejska
3 - gmina miejsko-wiejska
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5 - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
8 - dzielnice m.st. Warszawy
9 - delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i   Wrocław

1 zn.

NazwaPo

nazwa jednostki

100 zn.

NazwaDodatkowaPo

nazwa dodatkowa jednostki

50 zn.

Pozostałe pola

WlaczonoDoIdentyfikatora1

pole puste lub wypełnione tylko dla korekty typu U, oznacza pełny symbol NTS jednostki, do której włączono jednostkę zlikwidowaną

18 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora2

pole puste lub wypełnione tylko dla korekty typu U, oznacza pełny symbol NTS jednostki, do której włączono jednostkę zlikwidowaną

18 zn.

WlaczonoDoIdentyfikatora3

pole puste lub wypełnione tylko dla korekty typu U, oznacza pełny symbol NTS jednostki, do której włączono jednostkę zlikwidowaną

18 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora1

pole puste lub wypełnione tylko dla korekty typu D, oznacza pełny symbol NTS jednostki, z której powstała nowa jednostka

18 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora2

pole puste lub wypełnione tylko dla korekty typu D, oznacza pełny symbol NTS jednostki, z której powstała nowa jednostka

18 zn.

WyodrebnionoZIdentyfikatora3

pole puste lub wypełnione tylko dla korekty typu D, oznacza pełny symbol NTS jednostki, z której powstała nowa jednostka

18 zn.