SIMC-STAT

A A A
Wersja podstawowa rejestru rozszerzona o informacje statystyczne (miejscowości statystyczne)

Miejscowość statystyczna – zespół miejscowości, na który składa się najczęściej wieś z otaczającymi ją koloniami, osadami, przysiółkami i podobnymi, drobnymi miejscowościami, dla których łącznie są opracowywane i prezentowane dane statystyczne. Zespół ten jest identyfikowany dwucyfrowym numerem prowadzonym w ramach gminy oraz nazwą, za którą przyjmuje się nazwę wiodącej w tym zespole wsi. Do zasięgu miejscowości statystycznych dostosowany jest zasięg rejonów statystycznych i obwodów spisowych – zespół miejscowości statystycznej obejmuje zawsze jeden, bądź kilka całych obwodów spisowych. Zespół taki stanowi na ogół jeden obręb ewidencyjny.