Kontakt

A A A

Informacje o osobach odpowiedzialnych za:
- zawartość merytoryczną prezentowanych danych z rejestru TERYT,
- aplikację prezentującą dane.

Dane osobowe Zakres
odpowiedzialności
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko Jednostka organizacyjna M- merytoryczna
I- informatyczna
Adres email
Ewa Kacperczyk Departament Metodologii,
Standardów i Rejestrów
M E.Kacperczyk@stat.gov.pl
Katarzyna Ciesielska Departament Metodologii,
Standardów i Rejestrów
M K.Ciesielska@stat.gov.pl
Łukasz Sikorski Zakład CIS w Łodzi I L.Sikorski@stat.gov.pl
Tomasz Gębka Zakład CIS w Łodzi I T.Gebka@stat.gov.pl