Aktualności

A A A

14.08.2019

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://www.rcl.gov.pl/) zamieszczone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. poz. 1416), wprowadzające zmiany w podziale terytorialnym kraju.

Zmiany zawarte w ww. rozporządzeniu będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

03.01.2019

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (poz. 1456),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (poz. 1527),
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic (poz. 2478),
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (poz. 2463).

Na postawie w/w rozporządzeń z dniem 01.01.2019 r. powstało 10 nowych miast.

Ponadto z dniem 01.01.2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (poz. 2447).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2019 r.

20.12.2018

Informacja dla jednostek sporządzających „Wykazy”


Uprzejmie informujemy, że w zakładce Ogólna charakterystyka systemów rejestru – NOBC, pkt. Źródła i częstotliwość aktualizacji systemu NOBC umieszczone zostały struktury plików XML zgodne ze schematem XSD- wymagane przy przekazywaniu danych w formie „Elektronicznych wykazów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku w danym kwartale” oraz „Elektronicznych wykazów ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania w danym kwartale” (Dz. U. z 2012 r. poz. 403).

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 2019-01-01 i składa się z 2873 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2477
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Kolno, Lipno, Oleśnica, Poświętne, Sławno, Świdnica występuje trzykrotnie;
215 nazw gmin występuje dwukrotnie.
SIMC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny katalog miejscowości obowiązuje od dnia 2019-01-01 i zawiera informacje o 102912 miejscowościach.

Podział zbiorowości wg rodzaju przedstawia się następująco:
wieś
43057
część miejscowości
36249
część miasta
6783
osada
5664
przysiółek
4814
kolonia
3165
osada leśna
2171
miasto
940
schronisko turystyczne
22
delegatura
19
dzielnica m.st. Warszawy
18
osiedle
10
Najkrótsza nazwa miejscowości ma 2 znaki, a najdłuższa 40 znaków.
Najkrótsze nazwy (przykłady):
Oś.
Najdłuższe nazwy (przykłady):
Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej.
Najczęściej występujące nazwy miejscowości:
Stara Wieś435
Podlesie340
Nowa Wieś315
Piaski273
Góra268
ULIC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny Centralny Katalog Ulic, stan na dzień 2019-12-06, zawiera informacje o 275071 ulicach w Polsce i 44646 nazw ulic w połączeniu z cechą, którym nadano unikalne identyfikatory zgodnie ze schematem:
{cecha} + {nazwa ulicy} = {unikalny identyfikator nazwy ulicy}.
Podział zbiorowości ulic wg cechy przedstawia się następująco:
ulica264044
plac2882
rondo2477
osiedle1675
aleja1055
skwer1048
inne829
park581
rynek275
bulwar82
droga72
wybrzeże15
szosa13
ogród13
wyspa10
Najkrótsza nazwa ulicy /bez cechy/ ma 1 znak, a najdłuższa 92 znaki.
Najkrótsze nazwy /bez cechy/:
1, 2, 3, 4, 5.
Najdłuższe nazwy /bez cechy/:
Rondo Arcybiskupa Generała Mirona Chodakowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.