Aktualności

A A A

03.01.2018

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast,nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 2493), zmiany związane z koniecznością uwzględnienia w rejestrze TERYT przesunięcia terminu nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec w woj. małopolskim (przesunięcie terminu z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r.) zawarte są w katalogach: jednostek podziału terytorialnego (TERC), identyfikatorów i nazw miejscowości (SIMC) oraz katalogu ulic (ULIC) wg stanu na dzień 02.01.2018 r.
Ponieważ katalogi TERC, SIMC i ULIC na stan 1 stycznia 2018 r. nie uwzględniają zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2017 r., rekomendujemy Państwu do wykorzystania katalogi wg stanu na dzień 2 stycznia 2018 r.

03.01.2018

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. z 2017 r. poz. 825 – w witrynie internetowej rejestru TERYT nie będą zamieszczane nowe zbiory jednostek NTS. Dostępne pozostaną pliki dla okresu od 27.07.2000 r. do 01.01.2017 r.

25.04.2017

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że mechanizmy generowania i udostępniania danych w nowej witrynie internetowej rejestru TERYT działają w oparciu o uruchomioną w 2015 r. usługę sieciową - Teryt ws1. W związku z tym, informacje o charakterze technicznym dotyczące udostępnianych danych (w tym pliki wsdl) znajdą Państwo w Instrukcji technicznej usługi, dostępnej w zakładce „Usługa sieciowa – Interfejsy API – Jak skorzystać”.

Ponadto, pod adresem:
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne_dodatkowy.aspx została udostępniona dla użytkowników indywidualnych podstrona, która umożliwia pobieranie plików z katalogiem ulic w dotychczasowym formacie XML.

Pliki zamieszczane w tej lokalizacji będą aktualizowane zgodnie z cyklem aktualizacji katalogu ULIC do dnia 29 września 2017 r.

Po upływie tego terminu pliki będą dostępne wyłącznie w formacie XML zastosowanym w standardowej opcji pobierania.

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 2018-01-02 i składa się z 2874 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2478
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Kolno, Lipno, Oleśnica, Poświętne, Sławno, Świdnica występuje trzykrotnie;
215 nazw gmin występuje dwukrotnie.
SIMC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny katalog miejscowości obowiązuje od dnia 2018-01-02 i zawiera informacje o 102940 miejscowościach.

Podział zbiorowości wg rodzaju przedstawia się następująco:
wieś
43063
część miejscowości
36296
część miasta
6739
osada
5665
przysiółek
4827
kolonia
3175
osada leśna
2176
miasto
930
schronisko turystyczne
22
delegatura
19
dzielnica m.st. Warszawy
18
osiedle
10
Najkrótsza nazwa miejscowości ma 2 znaki, a najdłuższa 40 znaków.
Najkrótsze nazwy (przykłady):
Oś.
Najdłuższe nazwy (przykłady):
Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej.
Najczęściej występujące nazwy miejscowości:
Stara Wieś436
Podlesie341
Nowa Wieś316
Piaski273
Góra268
ULIC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny Centralny Katalog Ulic, stan na dzień 2018-02-19, zawiera informacje o 266916 ulicach w Polsce i 43252 nazw ulic w połączeniu z cechą, którym nadano unikalne identyfikatory zgodnie ze schematem:
{cecha} + {nazwa ulicy} = {unikalny identyfikator nazwy ulicy}.
Podział zbiorowości ulic wg cechy przedstawia się następująco:
ulica256562
plac2845
rondo2014
osiedle1692
aleja1108
skwer851
inne796
park555
rynek279
droga80
bulwar78
szosa16
wybrzeże15
ogród15
wyspa10
Najkrótsza nazwa ulicy /bez cechy/ ma 1 znak, a najdłuższa 92 znaki.
Najkrótsze nazwy /bez cechy/:
1, 2, 3, 4, 5.
Najdłuższe nazwy /bez cechy/:
Rondo Arcybiskupa Generała Mirona Chodakowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.