Informacje podstawowe

A A A

Podstawa prawna

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT) funkcjonuje w oparciu o przepisy:

Struktura rejestru

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju obejmuje systemy:
 • TERC - identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
 • SIMC - identyfikatorów i nazw miejscowości,
 • BREC - rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
 • NOBC - identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (w ramach systemu prowadzony jest Centralny Katalog Ulic - ULIC)
 1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego TERC zawiera identyfikatory i nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji:
 • województw,
 • powiatów,
 • gmin.

W systemie odrębnymi identyfikatorami wyróżniono:

 • miasta na prawach powiatu,
 • gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie,
 • miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich,
 • dzielnice m.st. Warszawa i delegatury w miastach: Łódź, Kraków, Poznań i Wrocław.
 1. System identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC obejmuje:
 • urzędową nazwę miejscowości,
 • identyfikator miejscowości,
 • urzędowy rodzaj miejscowości,
 • województwo, powiat i gminę, na terenie której położona jest miejscowość

wraz z określeniem przynależności do miejscowości podstawowej, w przypadku miejscowości niesamodzielnych, stanowiących integralną część innej miejscowości.


 1. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC obejmuje identyfikatory i granice jednostek podziału utworzonego dla potrzeb prowadzenia narodowych spisów powszechnych i badań reprezentacyjnych.
 • obwód spisowy jest jednostką przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców,
 • rejon statystyczny stanowi przestrzenną jednostkę agregacji danych statystycznych złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu obwodów spisowych.
 1. System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC zawiera adresy budynków i mieszkań, w układzie rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC prowadzony jest Centralny Katalog Ulic ULIC obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał rad gmin o ich nadaniu, identyfikatory nazw oraz przynależność ulic do województwa, powiatu, gminy i miejscowości.


Opis systemów znajduje się w zakładce „Ogólna charakterystyka systemów rejestru”.


Częstotliwość aktualizacji

Rejestr TERYT podlega aktualizacji z następującą częstotliwością:
 • systemy: identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, Centralny Katalog Ulic, a także system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w części dotyczącej nazw miejscowości i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - na bieżąco,
 • system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w zakresie:
  • przybywających i ubywających budynków i mieszkań - kwartalnie,
  • podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe - co najmniej raz w roku.
Definicje obiektów gromadzonych w rejestrze TERYT zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/.