Aktualności

A A A

05.01.2022

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2022 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. 2021 poz 1395)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. 2021 poz. 2444)

Na podstawie w/w rozporządzeń z dniem 01.01.2022 r. powstało 10 nowych miast.

W odniesieniu do zmiany granic miasta na prawach powiatu Chełm, wskazanej w § 2 rozporządzenia wymienionego w punkcie drugim, zgodnie z § 3 tego samego rozporządzenia, zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Ponadto z dniem 01.01.2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2021 poz. 2308).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zbiory uwzględniające zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. 2021 poz. 2444) dostępne są dla użytkowników od godz. 12:00 w dn. 05.01.2022 r. W przypadku korzystania ze zbiorów sprzed wskazanego terminu konieczne jest powtórne ich pobranie.

08.01.2021

Informacja dla użytkowników


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2021 r. obowiązują zmiany w podziale terytorialnym kraju wynikające z następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. 2020 poz 1332)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski (Dz. U. poz. 1331)

Na podstawie rozporządzenia wymienionego w punkcie pierwszym z dniem 01.01.2021 r. powstało 10 nowych miast. Ponadto z dniem 01.01.2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące nazewnictwa i rodzajów miejscowości, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 2426).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w słownikach rejestru TERYT wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

20.03.2020

Zmieniona organizacja pracy rejestru TERYT


W celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) od 13 marca 2020 r. do odwołania uległa zmianie organizacja pracy jednostek statystyki publicznej obsługujących sprawy związane z rejestrem TERYT.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031) tj. informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic w formie elektronicznej:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariatu właściwego miejscowo urzędu statystycznego. Dane kontaktowe urzędów statystycznych dostępne są na stronach urzędów – mapa urzędów została zamieszczona pod adresem: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/
  2. na skrzynkę podawczą właściwego urzędu statystycznego na platformie ePUAP - przy piśmie ogólnym do podmiotu publicznego: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Czytaj dalej
TERC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. i składa się z 2873 jednostek, w tym:
województwa16
powiaty380
gminy2477
Najkrótsza nazwa jednostki ma 3 znaki, a najdłuższa 23 znaki.

Najkrótsze nazwy (przykłady):
Buk (gmina miejsko-wiejska),
Buk (miasto),
Buk (obszar wiejski),
Ełk (gmina miejska),
Ełk (gmina wiejska).

Najdłuższe nazwy (przykłady):
czarnkowsko-trzcianecki (powiat),
Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska),
kędzierzyńsko-kozielski (powiat),
Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska),
Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska).

Niektóre nazwy gmin w Polsce występują wielokrotnie:
1 nazwa gminy: Osiek występuje czterokrotnie;
12 nazw gmin: Baranów, Bolesławiec, Brodnica, Brzeziny, Czarna, Dobra, Kolno, Lipno, Oleśnica, Poświętne, Sławno, Świdnica występuje trzykrotnie;
215 nazw gmin występuje dwukrotnie.
SIMC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny katalog miejscowości obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. i zawiera informacje o 102779 miejscowościach.

Podział zbiorowości wg rodzaju przedstawia się następująco:
wieś
43030
część miejscowości
36171
część miasta
6837
osada
5622
przysiółek
4801
kolonia
3149
osada leśna
2136
miasto
964
schronisko turystyczne
22
delegatura
19
dzielnica m.st. Warszawy
18
osiedle
10
Najkrótsza nazwa miejscowości ma 2 znaki, a najdłuższa 40 znaków.
Najkrótsze nazwy (przykłady):
Oś.
Najdłuższe nazwy (przykłady):
Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej.
Najczęściej występujące nazwy miejscowości:
Stara Wieś434
Podlesie339
Nowa Wieś315
Piaski272
Góra268
ULIC - ciekawostki

MAXI I MINI
Aktualny Centralny Katalog Ulic, stan na dzień 29.11.2022 r., zawiera informacje o 291362 ulicach w Polsce i 47479 nazw ulic w połączeniu z cechą, którym nadano unikalne identyfikatory zgodnie ze schematem:
{cecha} + {nazwa ulicy} = {unikalny identyfikator nazwy ulicy}.
Podział zbiorowości ulic wg cechy przedstawia się następująco:
ulica279245
rondo3167
plac2871
osiedle1623
skwer1356
inne1056
aleja934
park697
rynek234
bulwar88
droga53
wyspa11
ogród11
wybrzeże10
szosa6
Najkrótsza nazwa ulicy /bez cechy/ ma 1 znak, a najdłuższa 92 znaki.
Najkrótsze nazwy /bez cechy/:
1, 2, 3, 4, 5.
Najdłuższe nazwy /bez cechy/:
Rondo Arcybiskupa Generała Mirona Chodakowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Skwer im. Żołnierzy AK Cichociemnych: rtm. Mariana Jureckiego i kpt. Andrzeja Świątkowskiego.