Pobieranie

A A A
Opcja umożliwia pobieranie następujących zbiorów:
  • TERC – identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego w wersji podstawowej i adresowej,
  • SIMC – identyfikatory i nazwy miejscowości w wersji podstawowej, adresowej i statystycznej,
  • WMRODZ – określenie rodzajów miejscowości (dane uzupełniające do zbiorów SIMC w każdej wersji),
  • ULIC – nazwy ulic i ich identyfikatory w wersji podstawowej i adresowej,
  • NTS – Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.
Dane możliwe są do pobrania w postaci:
  1. plików pełnych – plików predefiniowanych o określonej strukturze zbiorów (format XML i CSV),
  1. plików aktualizacyjnych zawierających zmiany danych, jakie dokonały się w poszczególnych systemach (format XML).
Dostęp do plików mają wszyscy użytkownicy bez konieczności logowania niezależnie od ich zakresu i wersji.

Pobieranie dotyczy zarówno stanów aktualnych jak i stanów historycznych. Początkowe stany danych do pobrania dla poszczególnych wersji zawiera poniższa tabela.
Zbiór Stan początkowy zbioru
Pliki pełne Pliki zmian
TERC podstawowy 01.01.1999 01.01.1999
TERC adresowy 01.01.2006 01.01.2006
SIMC podstawowy 01.01.1999 01.01.1999
SIMC adresowy 01.10.2006 01.10.2006
SIMC statystyczny 01.01.1999 01.01.1999
WMRODZ 01.01.1999 -
ULIC podstawowy 31.12.2006 31.12.2006
ULIC adresowy 31.12.2006 31.12.2006
NTS 27.07.2000 27.07.2000

Zbiory WMRODZ obowiązują w następujących przedziałach czasowych:
  • od 01.01.1999 r. do 14.07.2004 r.
  • od 15.07.2004 r. do 27.02.2013 r.
  • od 28.02.2013 r. – aktualny.